zaterdag 17 oktober 2020

 

Waarschijnlijk het meest gelijkende portret van 
Benedictus de Spinoza (24 november 1632 – 21 februari 1677). 
Spinoza wordt beschouwd als de belangrijkste filosoof 
die Nederland heeft voortgebracht. 

De Spinozakring Limburg is eind 2011 opgericht met het doel de kennis van het gedachtegoed en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza in Limburg in bredere kring bekend te maken en te verdiepen.


De Spinozakring Limburg bestaat uit ongeveer 12 leden. Zij komen één keer per maand in Maastricht bijeen (maandagavond 19:30-21:30 uur). 

Tijdens de bijeenkomsten worden de teksten van Spinoza besproken. Twee jaar geleden is behandeld de Tractatus Theologico-Politicus. Vanaf vorig jaar bestuderen wij, nu voor de derde keer, de Ethica en gebruiken daarbij  onder meer de versie van Henri Krop met ondersteuning van Beth Lords Spinoza’s Ethics. Ook wordt gebruik gemaakt van de vertaling van Corrina Vermeulen, Nico van Suchtelen en Edwin Curley. Verder wordt dankbaar gebruik gemaakt van teksten uit de blog die ons (in mei 2020 overleden) lid Stan Verdult sinds september 2007 bijhield: https://bdespinoza.blogspot.com/ 

Werkwijze: een van de leden van de studiekring bereidt de bijeenkomst voor door het formuleren van een aantal discussiepunten en vraagstellingen. De discussiepunten en vraagstellingen worden naar de andere leden gemaild en vormen het uitgangspunt voor de discussie. 

De Spinozakring Limburg staat open voor alle belangstellenden. Deelname aan de Spinozakring Limburg is gratis (behoudens een kleine bijdrage aan de zaalhuur).

Wilt u deelnemen aan de Spinozakring Limburg of ter oriëntatie een bijeenkomst bijwonen, stuur een mailtje naar spinozakring.limburg at gmail. com. U krijgt vervolgens meer informatie over de stand van zaken.

Voor verdere oriëntatie verwijzen wij graag naar de meest rijke informatiebron over Spinoza die op internet te vinden is:  https://bdespinoza.blogspot.com/

Na het overlijden van Stan Verdult is de blog van Stan Verdult door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. maandag 8 juni 2020


Stan Verdult 

19 november 1941 - 31 mei 2020


"Een vrij mens denkt in het geheel niet aan de dood,
en zijn wijsheid bestaat niet uit een denken aan de dood, maar aan het leven"

Ethica IV/stelling 67


De blog van Stan Verdult is door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Leon Kuunders onderhield goede contacten met Stan Verdult en had al eerder op verzoek van Stan Verdult zijn oude blog gearchiveerd. Leon Kuunders heeft na kort overleg de blog die sindsdien door Stan Verdult is bijgehouden op 12 juni 2020 gearchiveerd.
De Spinoza Kring Limburg dankt Leon Kuunders voor zijn inspanningen.
Ga naar de site van Leon Kuunders waar de links naar de archieven staan en hoe opmerkingen of vragen kunnen worden doorgegeven: 
http://www.despinoza.nl/