dinsdag 21 maart 2023

 

Waarschijnlijk het meest gelijkende portret van 
Benedictus de Spinoza (24 november 1632 – 21 februari 1677). 
Spinoza wordt beschouwd als de belangrijkste filosoof 
die Nederland heeft voortgebracht. 

De Spinozakring Limburg is eind 2011 door 5 personen opgericht waaronder Stan Verdult (1941-2020), die de trekker en inspirator was. De kring is opgericht met het doel de kennis van het gedachtegoed en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza in Limburg in bredere kring bekend te maken en te verdiepen. De kring is een studiegroep en organiseert geen evenementen 
https://blog.despinoza.nl/log/spinoza-kring-limburg-opgericht.html

De Spinozakring Limburg bestaat uit twee studiegroepen en heeft op dit moment (maart 2024) ruim 20 leden. Er is een studiegroep die bijeenkomt in Maastricht (N = 10 - 12) en een studiegroep die afwisselend bijeenkomt in Parkstad en Sittard (N = 5 - 7). De bijeenkomsten zijn altijd op een maandagavond (19:30-21:30 uur). De studiegroepen proberen om een keer in de maand een bijeenkomst te houden.  Aan het eind van de lopende bijeenkomst wordt de datum vastgesteld van de volgende bijeenkomst aan de hand van de agenda's.

De  studiegroep-Maastricht
Tijdens de bijeenkomsten worden de teksten van Spinoza besproken. In de studiegroep-Maastricht is eerder behandeld de Tractatus Theologico-Politicus (TTP). Vanaf vorig jaar bestudeert de studiegroep de Ethica (voor sommigen voor de derde keer) en gebruiken daarbij onder meer de versie van Henri Krop met ondersteuning van Beth Lords Spinoza’s Ethics, de toelichting van Karel D'Huyvetters en/of die van Herman Berger. Ook wordt gebruik gemaakt van de vertaling van Corrina Vermeulen, Nico van Suchtelen en Edwin Curley. Verder wordt dankbaar gebruik gemaakt van teksten uit de blog die ons (in mei 2020 overleden) lid Stan Verdult sinds september 2007 bijhield: https://bdespinoza.blogspot.com/ 

De studiegroep-Parkstad/Sittard

Door toename van het aantal leden is in maart 2023 een tweede studiegroep opgericht met leden die wonen in de regio Parkstad en Sittard. De omvang van de studiegroep-Maastricht werd te groot werd en een deel van de studiegroep is woonachtig in de omgeving Sittard en Parkstad . 
De bijeenkomsten zijn afwisselend bij een van de leden thuis op een maandagavond. Bestudeerd wordt de Staatkundige Verhandeling ofwel het Politiek Traktaat (TP) in de vertaling en toelichting van Maarten van Buuren. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de vertaling en toelichting van Karel D'Huyvetters en die van Wim Klever. Verder ook de vertaling uit 1901 van Willem Meijer. Stan Verdult heeft er een OCR-gecorrigeerde pdf van gemaakt. 
http://blogimages.seniorennet.be/bds/attach/133493.pdf 
Ook volgen we de vertaling van Willy Schuermans, op https://spinozakringlier.weebly.com/tp.html
In mei 2024 was de discussie over het Politiek Traktaat afgerond en is de studiekring verder gegaan met onder meer het boek van Kees Schuyt over 'Spinoza en de vreugde van het inzicht'.

Werkwijze
De werkwijze van de studiegroep-Maastricht: een van de leden van de studiekring bereidt de bijeenkomst voor door het formuleren van een aantal discussiepunten en vraagstellingen. Dit lid treedt gedurende de behandeling van een bepaald inhoudelijk afgegrensd deel op als gespreksleider. Eventuele discussiepunten en vraagstellingen worden naar de andere leden gemaild en vormen een van de uitgangspunten voor de discussie.
De leden van de studiegroep Parkstad/Sittard sturen elkaar voorafgaand aan de bijeenkomst, vragen en discussiepunten toe. Door de kleinere omvang van de studiegroep is de discussie vrijer.

Belangstellenden
De Spinozakring Limburg staat open voor alle belangstellenden. Deelname aan de Spinozakring Limburg is gratis (behoudens een kleine bijdrage aan de zaalhuur, indien nodig).

Wie belangstelling heeft voor deelname kan reageren met een mailtje naar spinozakring.limburg at gmail.com. U krijgt vervolgens meer informatie over de stand van zaken.

Informatiebronnen
Voor verdere oriĆ«ntatie verwijzen wij graag naar een van de vele informatiebronnen over Spinoza die op internet te vinden is, zoals de blog van Stan Verdult:  https://bdespinoza.blogspot.com/
Na het overlijden van Stan Verdult is de blog van Stan Verdult door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. 

Enkele internetbronnen die we gebruiken:
De site van Karel D'huyvetters:
https://spinoza-in-vlaanderen.weebly.com/
De site van Rikus Koops:
https://overspinoza.nl/
De site van Herman de Dijn:
https://www.hermandedijn.be/index.php#spinoza-hume
De site van de Amsterdamse Spinoza Kring:
https://www.amsterdamsespinozakring.nl/spinoza/spinoza
De site van de Universiteit Utrecht: 
https://spinozaweb.org/
De site van Leon Kuunders:
http://www.despinoza.nl/


maandag 8 juni 2020


Stan Verdult 

19 november 1941 - 31 mei 2020


"Een vrij mens denkt in het geheel niet aan de dood,
en zijn wijsheid bestaat niet uit een denken aan de dood, maar aan het leven"

Ethica IV/stelling 67


De blog van Stan Verdult is door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Leon Kuunders onderhield goede contacten met Stan Verdult en had al eerder op verzoek van Stan Verdult zijn oude blog gearchiveerd. Leon Kuunders heeft na kort overleg de blog die sindsdien door Stan Verdult is bijgehouden op 12 juni 2020 gearchiveerd.
De Spinoza Kring Limburg dankt Leon Kuunders voor zijn inspanningen.
Ga naar de site van Leon Kuunders waar de links naar de archieven staan en hoe opmerkingen of vragen kunnen worden doorgegeven: 
http://www.despinoza.nl/