dinsdag 4 december 2018

Waarschijnlijk het meest gelijkende portret van
Benedictus de Spinoza (24 november 1632 – 21 februari 1677).
Spinoza wordt beschouwd als de belangrijkste filosoof
die Nederland heeft voortgebracht. 
De Spinozakring Limburg is eind 2011 opgericht met het doel de kennis van het gedachtegoed en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza in Limburg in bredere kring bekend te maken en te verdiepen.

De Spinozakring Limburg bestaat uit ongeveer 12 leden. Zij komen één keer per maand in Maastricht bijeen (maandagavond 19:30-21:30 uur, "Aen de Wan", Einsteinstraat 32, Maastricht).
Tijdens de bijeenkomsten worden de teksten van Spinoza besproken. Vorig jaar is behandeld de
 Tractatus Theologico-Politicus. Dit en komend jaar bestuderen wij de Ethica en gebruiken daarbij  onder meer de versie van Henri Krop met ondersteuning van Beth Lords Spinoza’s Ethics. Ook wordt gebruik gemaakt van de vertaling van Corrina Vermeulen, Nico van Suchtelen en Edwin Curley. Verder wordt dankbaar gebruik gemaakt van teksten uit de blog die ons lid Stan Verdult sinds september 2007 bijhoudt: https://bdespinoza.blogspot.com/ 

Werkwijze: een van de leden bereidt de bijeenkomst voor door het formuleren van een aantal discussiepunten en vraagstellingen. De discussiepunten en vraagstellingen worden naar de andere leden gemaild en vormen het uitgangspunt voor de discussie. 

De Spinozakring Limburg staat open voor alle belangstellenden. Deelname aan de Spinozakring Limburg is gratis (behoudens een kleine bijdrage aan de zaalhuur).

Wilt u deelnemen aan de Spinozakring Limburg of ter oriëntatie een bijeenkomst bijwonen, stuur een mailtje naar spinozakring.limburg at gmail. com.

Voor verdere oriëntatie verwijzen wij graag naar de meest rijke informatiebron over Spinoza die op internet te vinden is:  https://bdespinoza.blogspot.com/